Krawężniki granitowe

krawężniki granitowe 20x30 cm

Krawężniki granitowe drogowe i uliczne, rodzaj A wykonanie zgodne z normą PN-EN 1343:2003

Standardowe wymiary:

 • 20x35 cm
 • 15x35 cm
 • 20x30 cm
 • 15x30 cm
 • 20x25 cm
 • 15x25 cm

długości krawężników: 80-120 cm, 60-120 cm, 40-60 cm
skosy krawężników: 4/12 cm, 4/15 cm lub inne wg potrzeb

krawężniki granitowe mostowe

Krawężniki granitowe mostowe wykonanie zgodne z normą PN-EN 1343:2003

Standardowe wymiary:

 • 20x20 cm
 • 20x18 cm
 • 20x23 cm

długości krawężników: 80-120 cm, 95-105 cm, 100 cm
skosy krawężników: 4/10 cm lub inne wg potrzeb

Możliwość wykonania otworów montażowych fi16, fi14, fi18 rozmieszczenie otworów po 25 cm brzegów na 1/2 wysokości.

krawężniki granitowe łukowe

Krawężniki granitowe drogowe i uliczne, łukowe wykonanie zgodne z normą PN-EN 1343:2003

Standardowe wymiary:

 • 20x35 cm
 • 15x35 cm
 • 20x30 cm
 • 15x30 cm
 • 20x25 cm
 • 15x25 cm

długości krawężników: od 50 cm, w zależności od promienia

krawężniki granitowe rodzaju B

Krawężniki granitowe drogowe i uliczne, rodzaj B wykonanie zgodne z normą PN-EN 1343:2003

Standardowe wymiary:

 • 20x35 cm
 • 15x35 cm
 • 20x30 cm
 • 15x30 cm
 • 20x25 cm
 • 15x25 cm

długości krawężników: 80-120 cm, 60-120 cm, 40-60 cm

krawężniki granitowe przejściowe i trapezowe

Krawężniki granitowe przejściowe i trapezowe wykonanie zgodne z normą PN-EN 1343:2003

Standardowe wymiary - krawężnik trapezowy:

 • 15/21x30 cm

długości krawężników: 80-120 cm, 60-120 cm, 40-60 cm

Krawężnik przejściowy produkowany jest zgodnie z wyznaczonym projektem. W zależności od wielkości zastosowanego krawężnika wystającego do poziomu osadzenia krawężnika wtopionego.
Standardowa długość - krawężnik przejściowy: 100 cm.