"Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu"

Na potrzeby realizacji dostarczono materiały:

  • kostki płomieniowane regularne 18x18x8 cm w czterech kolorach: szaro-żółtym "MIODOWYM" Strzelin, różowym BOHUS, czerwonym VANGA i grafitowym Przedborów - kostki wykonane w stylu "rustykalnym"
  • płyty granitowe ciemne szare Strzelin (drobnoziarnisty)
  • krawężniki i oporniki z granitu ciemnego szarego Strzelin (drobnoziarnisty)
  • elementy płyt okładzinowych na ściany i nieckę fontanny, elementy płyt okładzinowych z przeznaczeniem na siedziska
  • elementy granitowe szare ciemne Strzelin PIASKOWANE na ekspozycję "A" i ekspozycję "B" dla możliwosci oglądania w dole ruin Kolegiaty przez grubą szybę
  • płyty granitowe szare ciemne Strzelin PIASKOWANE z wklejanymi literami tworzącymi napis: "TU STAŁA KOLEGIATA PW. ŚW. MARII MAGDALENY - DUMA MIESZKAŃCÓW POZNANIA, JEDEN Z NAJWYŻSZYCH KOŚCIOŁÓW W EUROPIE."
  • 5 rodzajów płyt granitowych OSTRZEGAWCZYCH dla niewidomych typu FON. Płyty wykonane z kamienia szaro-żółty "MIODOWY" Strzelin (drobnoziarnisty)

Był to najbardziej rozbudowany projekt, który nasza firma realizowała od momentu jej powstania. Zakres produkcji materiałów był obszerny a do tego bardzo zróżnicowany. Oprócz dużej ilości kostki płomieniowanej wykonanej z czterech kolorów kamieni w zakresie nawierzchniowym były również do wyprodukowania płyty chodnikowe oraz krawężniki proste i łukowe.

Dodatkowymi elementami, które wymagały produkcji z bardzo dużą dokładnością były elementy EKSPOZYCJI pozwalające oglądać spacerowiczom ruiny Kolegiaty oraz FONTANNA, której posadzka była cięta w płyty o różnych kształtach praktycznie bez żadnych kątów prostych. Wszelkiego rodzaju podcięcia i frezy pod listwy LED wymagały bardzo dużej precyzji wykonania, zważywszy, że składały się z wielu wielkogabarytowych i grubych elementów schodzących się w całość.

Termin dostaw: czerwiec 2019 r. - styczeń 2021 r. (łączny zakres nawierzchni z kostek i płyt w ilości ok. 6 000 m2, krawężniki i oporniki to zakres ok. 350 mb)

↞ Wróć do pozostałych realizacji